Tìm thấy 4 sản phẩm
Gà hấp muối Gà hấp muối

175.000 đ/đĩa

Gà quay Gà quay

175.000 đ/đĩa

Gà muối Gà muối

175.000 đ/đĩa

Chân gà muối Chân gà muối

50.000 đ/đĩa

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0963.000.019 - 0243.825.29.29