Menu tour

Tìm thấy 15 sản phẩm
Menu lẩu 2 Menu lẩu 2

250.000 đ/set

Menu lẩu 3 Menu lẩu 3

3.000.000 đ/set

Menu đặc sản Menu đặc sản

3.000.000 đ/set

Menu lẩu 4 Menu lẩu 4

2.500.000 đ/set

Menu lẩu 5 Menu lẩu 5

2.800.000 đ/set

Menu lẩu 1 Menu lẩu 1

2.000.000 đ/set

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0963.000.019 - 0243.825.29.29