Món muối

Tìm thấy 7 sản phẩm
Vịt muối Vịt muối

145.000 đ/đĩa

Bắp bò muối Bắp bò muối

120.000 đ/đĩa

Gà ri muối Gà ri muối

100.000 đ/đĩa

Chân gà muối Chân gà muối

50.000 đ/đĩa

Chân vịt muối Chân vịt muối

40.000 đ/đĩa

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0963.000.019 - 0243.825.29.29