Thực đơn Móng Cái

Tìm thấy 83 sản phẩm
Xôi bò trộn Xôi bò trộn

45.000 đ/bát

Bún Hải Sản Bún Hải Sản

50.000 đ/bát

Lẩu Vịt Om Sấu Lẩu Vịt Om Sấu

325.000 đ/chiếc

Bê Rang riềng đĩa to Bê Rang riềng đĩa to

250.000 đ/đĩa

Bê tái chanh đĩa to Bê tái chanh đĩa to

250.000 đ/đĩa

Bún Bề Bề Bún Bề Bề

50.000 đ/bát

Lưỡi Vịt Chiên To Lưỡi Vịt Chiên To

120.000 đ/chiếc

Lẩu Bê To Lẩu Bê To

570.000 đ/nồi

Xôi heo trộn Xôi heo trộn

40.000 đ/bát

Canh Rau Canh Rau

30.000 đ/chiếc

Lưỡi Vịt Chiên Nhỏ Lưỡi Vịt Chiên Nhỏ

80.000 đ/chiếc

Nầm dê chao vừng Nầm dê chao vừng

150.000 đ/đĩa

Canh Rau Hến Biển Canh Rau Hến Biển

60.000 đ/chiếc

Cánh Vịt Rang Muối Cánh Vịt Rang Muối

95.000 đ/chiếc

Lẩu Bê Nhỏ Lẩu Bê Nhỏ

320.000 đ/nồi

Mực Câu Hấp To Mực Câu Hấp To

500.000 đ/kg

Cháo hến Cháo hến

50.000 đ/bát

Dê Xào Lăn đĩa to Dê Xào Lăn đĩa to

250.000 đ/đĩa

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0963.000.019 - 0243.825.29.29